Behandeling

Met welke klachten naar de homeopaat:

U kunt om zeer uiteenlopende problemen of klachten naar de homeopaat.

  • Chronische aandoeningen zoals hoofdpijn, hoge bloeddruk, huidproblemen, slapeloosheid, verkoudheden, allergieën, menstruatieproblemen.
  • Psychische problemen zoals depressies, rusteloosheid, post traumatische stress, verlegenheid, angsten.
  • Acute klachten zoals griep, koorts, ongevallen, ontstekingen, problemen tijdens zwangerschap en bevalling.
  • Kinderen; bijv. huilbaby’s, darmkrampjes, eczeem, voedselallergieën, kinderziekten, gedragsproblemen.
  • Zwangerschapsklachten.
  • Ook huisdieren heb ik zo nu en dan in behandeling. Dit gebeurt over het algemeen spontaan als een patiënt vertelt over de hond of kat die ziek is. Maar door mond tot mondreclame komen er ook mensen van elders met hun huisdier bij mij.

 Wat doet de Klassiek Homeopaat?

Een gezondheidsklacht is niet een op zichzelf staand verschijnsel, maar maakt deel uit van een samenhangend proces
De homeopaat zal in een anamnesegesprek zoveel mogelijk symptomen, eigenschappen, karaktertrekken van de patiënt verzamelen. Deze tezamen vormen een beeld dat overeenkomsten vertoont met een aantal homeopathische middelen. De homeopaat zoekt voor de patiënt het best passende middel zodat deze door gebruik van dat middel zal genezen van zijn symptomen.
Meestal is het niet zo dat totale genezing met één middel is te bereiken, de behandeling wordt dan voortgezet met een aantal vervolgconsulten en vaak met nog een aantal andere homeopathische middelen.

 Werking van het middel

Een homeopathisch middel zet het zelfgenezend vermogen van de patiënt aan.
De genezing vindt plaats in een proces via een vast patroon: van binnen naar buiten van boven naar beneden en in omgekeerde volgorde dan waarin zich bij de patiënt aandienden.
Bij het gebruik van een homeopathisch middel is een beginverergering mogelijk; de patiënt krijgt heviger last van zijn symptomen. Dit is echter niet altijd het geval. Mocht de verergering te heftig zijn of voor de patiënt niet draaglijk dan kan door het middel op een andere manier te nemen deze verergering gereguleerd worden om plaats te maken voor (de echte) genezing.

 Behandelingsduur

De behandelingsduur is afhankelijk van een aantal factoren:
• Hoe groot is de verstoring van de gezondheid en hoe is de conditie van de patiënt?
• Wat wil de patiënt zelf genezen?
• Leeftijd; over het algemeen hoeven kinderen minder lang in behandeling te blijven dan volwassenen.

Hierdoor kan de behandelingsduur van enkele weken tot enkele jaren variëren.

   Tarieven

Eerste consult: €115,-, kinderen tot 16 jaar: €105

Vervolgconsul: € 90,-, kinderen tot 16 jaar: € 80,-

Telefonisch consult, (max. 20 minuten); € 45,-

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden, afhankelijk van uw aanvullend pakket, de kosten grotendeels.

De door u gereserveerde tijd welke niet ten minste 24 uur van te voren is afgezegd wordt in rekening gebracht

Ik stuur de factuur via e-mail, de betaling dient binnen 2 weken te zijn voldaan, anders volgt er een herinnering. Bij een 2betalingsherinnering wordt 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

De NVKH is aangesloten bij INCASS, het incassosysteem van de klassieke vereniging van gerechtsdeurwaarders.

 Homeopathische hulp voor geadopteerden

Mijn afstudeerscriptie heb ik geschreven naar aanleiding van mijn eigen ervaringen in de reguliere medische en pedagogische hulpverlening. Ikzelf had vaak het gevoel dat de problematiek die ik tegenkwam bij mijn geadopteerde kinderen veel, zoniet alles te maken had met hun adoptieachtergrond. Dank zei de goede homeopathische hulp die ze kregen gaat het uitstekend met mijn kinderen, iets wat ik elk geadopteerd kind gun.

KLIK HIER VOOR EEN SAMENVATTING VAN MIJN SCRIPTIE

 Vaccinatieadvies

Vaak kunnen klachten van patiënten worden aangemerkt als schade door vaccinatie. In de reguliere gezondheidszorg wordt m.i. te eenzijdige informatie gegeven over vaccinatie. Desgevraagd geef ik aanvullende informatie over de voor- en nadelen van vaccinatie, zodat ieder een doordachte keuze kan maken in het ons aangeboden vaccinatieprogramma. Met een speciaal daarop gerichte homeopathische behandeling kan ik de schade door de vaccinatie beperken. www.nvkp.nl